Planning Duikopleidingen Dive Post

Onderstaand de geplande opleidingen bij Dive Post in Valkenburg. 
Zit er geen geschikte datum bij? Neem contact op met Gertine
Langmuur (gertine@divepost.nl / 06-24282334). Geplande startdata
zijn in overleg te verschuiven. Bij twee of meer inschrijvingen kan 
de opleiding op maat gepland worden.

Startdatum

Duikopleiding

Beschikbaar

Januari    
11 Open Water opleiding langgerekt vol
19  Nitrox update > 10 plekken
25 Open Water opleiding langgerekt vol
27 Emergency O2 Provider Specialty 2 plekken
27 O2 Provider Instructeur Specialty 2 plekken
29 Nitrox Specialty 4 plekken
     
Februari    
8 Open Water opleiding langgerekt 4 plekken
9 Equipment Specialty 2 plekken
9 Equipment Instructeur Specialty 2 plekken

Restant planning 2019 volgt binnenkort