top of page

Dive Against Debris

Prijs

€ 149

Duur

1 dag

Over de Specialty

Elk jaar sterven tienduizenden zeedieren en zeevogels door het eten van afval of doordat ze verstrikt raken in het afval in zee. Afval in zee tast ook leefomgevingen aan, zorgt ervoor dat kustgebieden niet meer aantrekkelijk zijn om te bezoeken, en is moeilijk te verwijderen. Zo’n zeventig procent van het afval dat in zee terecht komt, zinkt naar de zeebodem. Juist duikers kunnen met hun duikvaardigheden helpen om het afval onderwater aan te pakken. Ook snorkelaars en zwemmers kunnen mee helpen door het afval aan te pakken waar zij bij kunnen en duikers te ondersteunen aan de oppervlakte.


Om duurzame verbeteringen te bereiken is het belangrijk dat mensen, bedrijven en overheden ervoor zorgen dat het afval niet meer in zee terecht kan komen. We kunnen de beste resultaten alleen bereiken als we op basis van een zuiver beeld van de omvang van het afvalprobleem maatregelen kunnen nemen. Door Dive Against Debris®-onderzoeken te houden, draag je vanuit onderwaterperspectief bij aan de opbouw van zo’n beeld. De gegevens die je door middel van Dive Against Debris® verzamelt, helpen voor het zorgen van veranderingen ter bescherming van het onderwaterleven en het onderwatermilieu.


De cursus is erop gericht om jou van de kennis en vaardigheden te voorzien die nodig zijn bij Dive Against Debris®- onderzoeken, zoals het verwijderen van afval onderwater en het versturen van de gegevens naar Project AWARE. Dive Against Debris®-onderzoeken en de ingestuurde gegevens zijn cruciaal voor het zorgen voor verandering en voor het informeren van beleidsmakers. Door regelmatig op dezelfde locatie Dive Against Debris®- onderzoeken te houden, wordt een uitgebreide gegevensverzameling aangelegd waardoor gebieden aangewezen kunnen worden die prioriteit moeten krijgen op het gebied van afvalbeheer.


We lopen eerst klassikaal door de theorie en achtergronden heen met gebruik van de Dive Against Debris®- onderzoeksgids. Daarna gaan we duiken om te oefenen met het opruimen. Deze duik is noodzakelijk om het PADI DAD-specialty brevet te halen. Deelnemers die niet kunnen duiken kunnen toch meehelpen als snorkelaar of als kanthulp en-opruimer. Vervolgens gaan we het gevonden en opgedoken afval nauwkeurig registreren, conform de cursusrichtlijnen. Als alles is gedaan, rapporteren we de bevindingen bij Project Aware middels de speciale DAD-app.

Vereisten

12 jr

bottom of page