top of page

Tec Gas Blender Instructeur

Als Gas Blender Instructeur kun je duikers opleiden om duikflessen te vullen. Dit is van belang is bij duikscholen met een eigen vulstation.

Als PADI Tec Gas BlenderInstructeur leid je cursisten op voor TEC Gas Blender. Je leert hoe je een TEC Gas Blender cursus organiseert en je leert alles over veiligheid en planning. Als technisch of nitroxduiker zul je tijdens je cursus vast wel geleerd hebben dat er diverse overwegingen zijn m.b.t. materiaalkeuze, vulmogelijkheden en andere veiligheidsaspecten bij het vullen van nitroxmengsels en/of trimixmengsels. Tijdens de cursus zal er verder op deze overwegingen ingegaan worden. Je zult onder andere leren welke mengmethodes er zijn, welke eisen er aan uitrustingsstukken worden gesteld bij het blenden van nitrox- en trimixmengsels, hoe je je eigen cilinders zuurstofschoon maakt en hoe je zelf nitrox en trimix kunt blenden.


De cursus bestaat uit twee delen: een nitroxmodule en een trimixmodule. Het is mogelijk om deze modules apart te volgen of de cursus compleet af te ronden. Voor de trimixmodule moet reeds de nitroxmodule afgerond zijn.

Wat zijn de voorvereisten

PADI MSDT met Specialty Instructeur Nitrox en Diep Duiken en TEC 45 duiker

PADI TEC Gas Blender Nitrox en Trimix certificaat

Zorg dat je je duiken in een logboek kunt aantonen.


Heb je een van de vereiste nog niet, vraag naar de mogelijkheden, we maken voor jou een plan op maat.

Wat heb je nodig

  • TEC Gas Blender Student Manual

  • TEC Gas Blender Instructor Guide

  • Blend mogelijkheid met meerdere gassen

Voor gebruik van eigen cilinders geldt: alle geblende gasmengsels worden apart in rekening gebracht.

Facts

Kosten

Duur

Vereisten

Gallery

bottom of page